• 18 LIPCA 2016

  Warsztaty kulinarne

  W dniu dzisiejszym odwiedzili nas członkowie Klubu Seniora ze Skrzelczyc. Wspólnie z Mieszkańcami naszego Domu Seniora na warsztatach kulinarnych przygotowali z warzyw i owoców sezonowych smaczne koreczki i sałatki wiosenne. Przygotowane posiłki niedługo cieszyły oczy, gdyż tak apetycznie wyglądały, że szybko zniknęły ze stołów, a wszyscy mieli ochotę na jeszcze więcej.

  Czytaj dalej
  • 6 LIPCA 2016

  “Zielony ogród” – prezentacja

  Prezentacja zaprezentowana na seminarium podsumowującym realizację dodatkowego działania “aktywizacja mieszkańców DPS w podeszłym wieku” podsumowująca projekt “Zielony ogród” realizowany w ramach działania KIK/57 “Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy. Prezentacja dostępna pod linkiem: “Zielony ogród’ – prezentacja Podczas

  Czytaj dalej
  • 5 LIPCA 2016

  Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Fundacji za rok 2015

  Sprawozdania łączne Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz jednostki podległej Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy: Bilans 2015 łączny, Informacje ogólne 2015 łączne, Informacje uzupełniające 2015 łączne, Rachunek zysków i strat 2015 łączny, Sprawozdanie merytoryczne 2015 łączne.

  Czytaj dalej