Opinia niezależnego biegłego rewidenta dotycząca sprawozdania finansowego Fundacji za rok 2016

Informujemy, że Zespół Biegłych Rewidentów “FK-EKSPERT” Sp. z.o.o. przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Fundacji “Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” za rok obrotowy 2016. Klikając w poniższy link można zapoznać się z opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą w/w sprawozdania finansowego: Opinia biegłego rewidenta za rok 2016

Czytaj dalej