• 21 CZERWCA 2018

  Siłownia zewnętrzna

  W ramach zajęć realizowanych w ramach zadania “Kinezyterapia – Terapia ruchem” w Klubie Seniora przeprowadzane są ćwiczenia ruchowe na świeżym powietrzu, na siłowni zewnętrznej, utworzonej w ramach projektu. Uczestnicy Klubu wykonują ćwiczenia usprawniające pod okiem rehabilitanta na zamontowanych urządzeniach typu wioślarz, biegacz, koła tai-chi, prasa nożna, orbitrek. Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej są doskonałym uzupełnieniem zajęć

  Czytaj dalej
  • 18 CZERWCA 2018

  Praca- prowadzenie treningów kulinarno dietetycznych

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje osoby do prowadzenia treningów kulinarno-dietetycznych dla Seniorów- uczestników Klubu Seniora -Aktywna Jesień Życia. Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0004/17-00 z dnia 19.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty. zapytanie treningi

  Czytaj dalej
  • 15 CZERWCA 2018

  Nordic-walking w Klubie Seniora

  W Klubie Seniora rozpoczęły się zajęcia nordic-walking. Uczestnicy Klubu spacerują po okolicy i trenują na pobliskim boisku pod okiem instruktora, ciesząc się świeżym powietrzem i ładną pogodą. Seniorzy podczas wspólnych spacerów integrują się wzajemnie, jak również uczą różnych technik ćwiczeń z kijkami. Zajęcia nordic-walking wpływają na poprawę kondycji uczestników, usprawniając układ oddechowy i sercowo-naczyniowy.

  Czytaj dalej
  • 13 CZERWCA 2018

  Rozstrzygnięcie naboru na partnera do projektu “Dzienny Dom Pobytu”

  W dniu 12.06.2018r. nastąpiło otwarcie ofert dotyczących wyboru partnera do Projektu “Dzienny Dom Pobytu”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1. Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Wybrano ofertę Gminy Pierzchnica na partnera do

  Czytaj dalej