• 21 WRZ 18
  Hortiterapia-Zielony Ogród

  Hortiterapia-Zielony Ogród

  W ramach zajęć terapeutycznych z zakresu Hortiterapii, wokół Domu Seniora Uczestnicy projektu przygotowują dwa zielone ogrody. Zagospodarowanie terenu  i pielęgnacja roślin pozwala Seniorom wzmocnić ich aktywność fizyczną, doznania zmysłowe i estetyczne , ograniczyć codzienny stres. Tworzenie ogrodów ma na celu nie tylko czynną terapię, ale również bierną – poprzez spacery w miłym towarzystwie mogą oni

  Czytaj dalej →
  • 18 WRZ 18

  Praca-prowadzenie warsztatów kulturalno-oświatowych

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów kulturalno-oświatowych dla Seniorów- uczestników Klubu Seniora -Aktywna Jesień Życia. Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0004/17-00 z dnia 19.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty. ogłoszenie  

  Czytaj dalej →
  • 07 WRZ 18

  Unieważnienie naboru na partnera projektu w ramach RPO, Poddziałanie 9.2.1, konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy unieważnia nabór Partnerów do projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych, konkurs nr: RPSW.09.02.01-IZ.00-26-209/18. Powodem unieważnienia jest wycofanie się Fundacji ze składania wniosku o dofinansowanie w ramach w/w konkursu.

  Czytaj dalej →