• 30 LISTOPADA 2020

  POSZUKUJEMY LEKARZA GERIATRY

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy ogłasza ponowny nabór na stanowisko lekarza o specjalności geriatra, na potrzeby realizacji projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej

  Czytaj dalej
  • 16 LISTOPADA 2020

  Fundacja poszukuje pracowników!!

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, prowadzi rekrutacje pracowników do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy,który będzie funkcjonować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00. Poszukujemy osób na następujące stanowiska: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza o specjalizacji w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji, pielęgniarek,

  Czytaj dalej