Fundacja Dom Senior im. Sue Ryder w Pierzchnicy otrzymała dotację w kwocie 5000 zł z Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” w kwocie 5000 zł. Umowę zawarto w Warszawie w dn. 28 czerwca 2021r. na dofinansowanie projektu pn: „Roboty budowlane w Domu Seniora”