Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 50 niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Pierzchnica.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 50 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica

Wartość projektu 1.056.495,55 PLN

Wkład własny w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” 79.200,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 977.295,55 PLN

Termin realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2022

  • 15 PAźDZIERNIKA 2021
  Wycieczka do Kałkowa

  Wycieczka do Kałkowa

  w dn. 14.10.2021r Uczestnicy projektu pt: „Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze” brali udział w wycieczce do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Kałkowie. Seniorzy przeszli ścieżkami Drogi Krzyżowej wraz z Górą Męki Pańskiej i Golgotą, ze szczytu której podziwiali piękne widoki krajobrazu świętokrzyskiego: Panoramę Pasma Łysogórskiego z widokiem na Święty Krzyż. Uczestnicy mieli możliwość powrotu do

  Czytaj dalej
  • 20 WRZEśNIA 2021
  Zajęcia kulturalno-oświatowe

  Zajęcia kulturalno-oświatowe

  W miesiącu wrześniu 2021r. w ramach projektu pn: „Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze” odbywały się warsztaty kulturalno-oświatowe. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora Seniorzy śpiewali pieśni biesiadne, oglądali filmy tematyczne, prowadzili dyskusje na temat obejrzanego materiału. Uczestnicy projektu mieli okazję do ciekawego spędzenia czasu z kulturą oraz wspólnego ze sobą.

  Czytaj dalej
  • 12 LIPCA 2021

  Zaproszenie do udziału w projekcie

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, w związku z rezygnacją trzech osób z projektu prowadzi nabór uzupełniający do projektu, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze”, realizowanego zgodnie z umową RPSW.09.02.01-26-0007/19-00. Aby zostać uczestnikiem projektu należy łącznie spełniać następujące kryteria:

  Czytaj dalej
  • 12 LIPCA 2021
  Festiwal w Busku-Zdroju

  Festiwal w Busku-Zdroju

  W dniu 09.07.2021r Uczestnicy projektu pn: „Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze” w ramach zadania Poznaj świętokrzyskie na nowo-cykl wycieczek, uczestniczyli w wycieczce do Buska-Zdroju.  W ramach wyjazdu Seniorzy zjedli pyszny posiłek oraz mieli okazję do spaceru po nowo otwartej Tężni Solankowej, która robi duże wrażenie (w czasie Festiwalu wstęp wolny). Całości dopełnił koncert pt: Młodzi

  Czytaj dalej