Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 50 niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Pierzchnica.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 50 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica

Wartość projektu 1.056.495,55 PLN

Wkład własny w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” 79.200,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 977.295,55 PLN

Termin realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2022

  • 12 LIPCA 2021

  Zaproszenie do udziału w projekcie

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, w związku z rezygnacją trzech osób z projektu prowadzi nabór uzupełniający do projektu, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejskiego Funduszu Społecznego pn: „Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze”, realizowanego zgodnie z umową RPSW.09.02.01-26-0007/19-00. Aby zostać uczestnikiem projektu należy łącznie spełniać następujące kryteria:

  Czytaj dalej
  • 12 LIPCA 2021
  Festiwal w Busku-Zdroju

  Festiwal w Busku-Zdroju

  W dniu 09.07.2021r Uczestnicy projektu pn: “Aktywny i bezpieczny Senior-Usługi opiekuńcze” w ramach zadania Poznaj świętokrzyskie na nowo-cykl wycieczek, uczestniczyli w wycieczce do Buska-Zdroju.  W ramach wyjazdu Seniorzy zjedli pyszny posiłek oraz mieli okazję do spaceru po nowo otwartej Tężni Solankowej, która robi duże wrażenie (w czasie Festiwalu wstęp wolny). Całości dopełnił koncert pt: Młodzi

  Czytaj dalej
  • 7 CZERWCA 2021
  WIECZÓR Z KULTURĄ

  WIECZÓR Z KULTURĄ

                        W dniu 02.06.2021r. został zorganizowany wyjazd do Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach dla Seniorów z projektu Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze, który finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Seniorzy obejrzeli spektakl pt. „Kolacja dla głupca” – tytułowa “kolacja dla głupca” miała być jedną z wielu, które we

  Czytaj dalej
  • 26 MARCA 2021
  Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

  Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

  Nasi uczestnicy mieli bardzo pracowity czas przed światami. Na warsztatach plastycznych wykazali się pomysłowością i zmysłem artystycznym. Przygotowywali zające i stroiki wielkanocne, które były ozdobami świątecznych stołów. Podczas zajęć Seniorzy rozmawiali o obchodzeniu Świąt Wielkanocnych za czasów młodości, co przywróciło wiele miłych i ciepłych wspomnień.

  Czytaj dalej