Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 50 niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Pierzchnica.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 50 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica

Wartość projektu 1.056.495,55 PLN

Wkład własny w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” 79.200,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 977.295,55 PLN

Termin realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2022

 • OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  W związku z rozwijającą się epidemią koronawirusa, zajęcia organizowane w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze zostają odwołane na podstawie Polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 11. 03. 2020r. Od dnia 13.03.2020r. nie będą organizowane warsztaty aktywizujące dla Seniorów. Natomiast uczestnicy projektu cały czas objęci są usługami teleopiekuńczymi. W momencie ustabilizowania się sytuacji oraz

  Czytaj dalej →
 • Oferta pracy

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior- usługi opiekuńcze, który realizowany jest zgodnie z Umową nr RPSW. 09.02.01.-26-0007/19-00 poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów stolarskich z Seniorami. Warsztaty stolarskie będą realizowane od marca 2020r. do stycznia 2022 roku. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań dla osób chętnych do prowadzenia

  Czytaj dalej →
 • SPOTKANIE INTEGRACYJNE

  SPOTKANIE INTEGRACYJNE

  Nie chodzi o to, ile ma się lat, ważne jak się aktywnie starzeje… W lutym zostało zorganizowane spotkanie integracyjne uczestników projektu Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze. Co było okazją dla Seniorów do wyśmienitej zabawy i integracji całej grupy. Spotkanie poprowadził wodzirej, który w swoim programie miał wiele pomysłów na prowadzenie zabaw mających na celu integrację

  Czytaj dalej →
 • TELEOPIEKA DLA SENIORA -SZKOLENIE

  TELEOPIEKA DLA SENIORA -SZKOLENIE

  Od stycznia 2020 roku Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder, w trosce o dobro Seniorów z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica, rozpoczęła realizację zadania pn. Teleopieka w ramach projektu Aktywny i bezpieczny Senior –usługi opiekuńcze, finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Europejski Fundusz Społeczny. System ten pozwala na wezwanie pomocy w każdych okolicznościach, niezależnie od tego

  Czytaj dalej →
projekt-dzienny-dom-pobytu