Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla 50 niesamodzielnych i niepełnosprawnych osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenach wiejskich Gminy Pierzchnica.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 50 niepełnosprawnych i niesamodzielnych osób z terenów wiejskich Gminy Pierzchnica

Wartość projektu 1.056.495,55 PLN

Wkład własny w ramach programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” 79.200,00 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 977.295,55 PLN

Termin realizacji projektu 01.09.2019 – 31.08.2022

  • Spotkanie organizacyjne

    Spotkanie organizacyjne

    27 września odbyło się spotkanie organizacyjne dla przyszłych beneficjentów projektu pn.”Bezpieczny i aktywny Senior – usługi opiekuńcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków PFRON. Przyszli uczestnicy projektu mieli okazję zapoznać się z głównymi założeniami projektu, ofertą proponowanych zajęć,nowych możliwości spędzania wolnego czasu i

    Czytaj dalej →
projekt-dzienny-dom-pobytu