AKTYWNY I BEZPIECZNY SENIOR – USŁUGI OPIEKUŃCZE

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od 01.09.2022r. do 31.08.2025r. posiada 50 miejsc w ramach trwałości projektu pn. Aktywny i Bezpieczny Senior i prowadzi rekrutację uczestników. Trwałość projektu realizowana jest na podstawie umowy nr RPSW.09.02.01-26-0007/19-00.

Aby zostać uczestnikiem projektu należy łącznie spełnić następujące kryteria:

przynależeć do grupy osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych;

mieszkać na terenach wiejskich gminy Pierzchnica;

mieć ukończony 60rok życia;

W ramach prowadzonej trwałości uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

-warsztaty plastyczne

-warsztaty kulinarne

-warsztaty krawieckie

-warsztaty kosmetyczne

-warsztaty stolarskie

-poradnictwo socjalne

-warsztaty z psychologiem

-wyjazdy do kina i teatru

Ponadto każdy z uczestników zostanie objęty systemem teleopieki, który zapewnia bezpieczeństwo i umożliwia szybkie wezwanie pomocy .

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny (41 370-92-98) lub osobisty w biurze Fundacji w celu uzyskania szczegółowych informacji.