Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zamieszcza poniżej zapytanie Ofertowe na „Rozbudowę i przebudowę budynku usługowego (Dom Pomocy Społecznej) na cele związane z dotychczasową jego funkcja, kategoria budynki XI-etap V.

Poniżej zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące zapytania ofertowego.