Celem głównym projektu jest rozwój wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie Placówki Dziennego Domu Pomocy dla 15 osób w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi

Wartość projektu 1.093.428,24 PLN

Wkład własny 89.515,18 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 1.003.913,06 PLN

Termin realizacji projektu 01.09.2018 – 31.12.2020

  • 3 STYCZNIA 2022
  Dzienny Dom Pobytu

  Dzienny Dom Pobytu

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy informuje, iż  posiada 15 wolnych miejsc  w Dziennym Domu Pobytu w Pierzchnicy Organizujemy pobyt w DDP w dni robocze od godz. 8:00-16:00 dla osób niesamodzielnych  z terenów wiejskich Gminy i Miasta Pierzchnica. Osoba niesamodzielna –osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w

  Czytaj dalej
  • 4 STYCZNIA 2021
  ZAPRASZAMY SENIORÓW

  ZAPRASZAMY SENIORÓW

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy informuje, iż  posiada 15 wolnych miejsc  w Dziennym Domu Pobytu w Pierzchnicy Organizujemy pobyt w DDP w dni robocze od godz. 8:00-16:00 dla osób niesamodzielnych  z terenów wiejskich Gminy i Miasta Pierzchnica. Osoba niesamodzielna –osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia

  Czytaj dalej
  • 22 PAźDZIERNIKA 2020
  Zawieszenie działalności

  Zawieszenie działalności

  Informujemy, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2020r. zawieszamy czasowo tj. do 30 października 2020r. działalność Dziennego Domu Pobytu oraz udzielania form wsparcia w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze. Przyczyną jest tendencja wzrostowa zachorowań na koronowirusa w naszym województwie. Na bieżąco będziemy informować o możliwość wznowienia działań w ramach ww. projektów.

  Czytaj dalej
  • 1 PAźDZIERNIKA 2020

  Wyjazd do kina

  W dniu 30.09.2020 w ramach projektu pn: Dzienny Dom Pobytu udaliśmy się z Uczestnikami do kina na seans pt: „25 lat niewinności sprawa Tomka Komendy”. Film bardzo podobał się oglądającym, wzbudził wiele emocji i dostarczył tematów do ożywionej dyskusji. Była to miła odskocznia od nudy dnia codziennego dla Seniorów i ciekawa forma spędzenie wolnego czasu.

  Czytaj dalej