Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy informuje, iż  posiada 15 wolnych miejsc  w Dziennym Domu Pobytu w Pierzchnicy

Organizujemy pobyt w DDP w dni robocze od godz. 8:00-16:00 dla osób niesamodzielnych  z terenów wiejskich Gminy i Miasta Pierzchnica.

Osoba niesamodzielna –osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego

  • Zapewniamy:

-dwa posiłki

-rehabilitację

-terapię

-usługi opiekuńcze

-spotkania z psychologiem

  •  Odpłatność

wysokość opłat za pobyt w DDP, będzie uzależniona od wysokości osiąganego dochodu, zgodnie z kryterium dochodowym pomocy społecznej.

Wysokość dochodówOdpłatność
 Osoba samotnaOsoba  w rodzinie 
– dochód do 150% kryterium dochodowegood 0,00 zł do 1 051,50 złod 0,00 zł do 792,00 złbrak
-dochód od 150,00% do 200% kryterium dochodowegood 1 051,51zł                do 1 402,00 złod 792,01 zł do 1 056,00 zł60,00 zł/mc
-dochód od 200,00% do 250%  kryterium dochodowegood 1 402,01zł do 1 752,50 złod  1 056,01zł do 1 320,00 zł80,00 zł/mc
dochód od 250,00%  kryterium dochodowegopowyżej 1 752,51złpowyżej 1 320,01zł95,00 zł/mc

 Osoby zainteresowane prosimy zgłaszać się telefonicznie pod nr tel. 41 370-92 -98.

W przypadku zgłoszenia się min. 7 osób Dzienny Dom Pobytu zostanie uruchomiony.