Celem głównym projektu jest ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych poprzez deinstytualizacje usług opieki medycznej, wsparcie i tworzenie zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej.

Planowanym efektem jest udzielenie wsparcia dla 62 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych objętych usługami zdrowotnymi w programie.

Wartość projektu 2.008.784,46 PLN

Wkład własny 150.625,18 PLN

Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich 1.858.158,57 PLN

Termin realizacji projektu 01.06.2020 – 31.12.2022

  • 1 KWIETNIA 2023
  DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W PIERZCHNICY

  DZIENNY DOM OPIEKI MEDYCZNEJ W PIERZCHNICY

  W dniu 31.03.2023r. została zakończona realizacja projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w ramach projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu: -Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 15 -Liczba zdeinstytucjalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach projektu – 15 Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue

  Czytaj dalej
  • 14 MARCA 2023
  Zajęcia codzienne w DDOM

  Zajęcia codzienne w DDOM

  Uczestnicy projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy mają codziennie organizowane zajęcia przez nasz Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który stara się zapewnić jak najlepszą opiekę i wsparcie.\

  Czytaj dalej
  • 29 CZERWCA 2022
  Pożegania w DDOM

  Pożegania w DDOM

  Każdy czas pobytu w DDOM kiedyś sie kończy… Nasi uczestnicy bardzo przeżywają, że muszą opuszczać mury naszej placówki. W DDOM nawiazują sie przyjaźnie i sympatie pomiędzy uczestnikami, którzy utrzymują z nami i z innymi uczestnikami kontakt jeszcze po ukończeniu pobytu- odwiedzaja nas i siebie nawzajem.

  Czytaj dalej
  • 5 CZERWCA 2022
  Warsztaty florystyczne w DDOM

  Warsztaty florystyczne w DDOM

  Uczestnicy projektu DDOM gdy przychodzi czas wiosny nie próżnują na zajęciach florystycznych i upiekszają nasze balkony i parapety sadząc żywe kwiaty,a potem doglądają je wspólnie, pielą i podlewają. Potem możemy cieszyć się efektami wspólnej pracy.

  Czytaj dalej