Uczestnicy projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy mają codziennie organizowane zajęcia przez nasz Zespół terapeutyczno-opiekuńczy, który stara się zapewnić jak najlepszą opiekę i wsparcie.\