Każda pomoc jest ważna..

Przekazując 1 % podatku  na rzecz

Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy pomagasz :

  •  wspierać działania na rzecz ludzi starszych, chorych w trudnej sytuacji materialnej
  •  prowadzić rehabilitację osób starszych
  •  w modernizacji Domu Seniora im. Sue Ryder przeznaczonego dla osób starszych,  chorych,

potrzebujących opieki i niepełnosprawnych

  •  organizować życie kulturalne dla ludzi starszych
  •  zwiększyć komfort codziennego życia seniorów

Twój 1 % podatku to ogromna pomoc –

numer KRS 0000165620

Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder

w    Pierzchnicy

Ul. Szkolna 36, 26-015 Pierzchnica

                15 8483 0001 2001 0043 1615 0001

Bank Spółdzielczy w Chmielniku