Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w dniu 04.04.2024r., podpisał umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego (Dom Pomocy Społecznej) na cele związane z dotychczasową jego funkcją, kategoria budynki XI. Wartość dofinansowania wynosi 685 000,00 zł,środki pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Otrzymane dofinansowanie stanowi 50% kosztów inwestycji, pozostałe 50 % Fundacja musi zapewnić z środków własnych. W ramach prac zostaną wykonane prace remontowo -wykończeniowe na stołówce, kuchni ,magazynach i w piwnicach, zostanie zamontowana wentylacja. W nowym budynku sala stołówki pełnić będzie role sali, na której organizowane będą wykłady, prelekcje, koncerty, zajęcia z zakresu rehabilitacji. Na grudzień zostało zaplanowane zakończenie wszystkich prac, tak aby w nowym roku Seniorzy mogli już korzystać ze stołówki i nowych sal.