Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy powstała w 2002 roku. Jej głównym celem jest:

 • Prowadzenie domów pomocy społecznej dla ludzi w podeszłym wieku.
 • Wspieranie działań na rzecz ludzi starszych, chorych, w trudnej sytuacji materialnej.
 • Prowadzenie rehabilitacji zdrowotnej wśród ludzi starszych.
 • Organizowanie życia kulturalnego wśród ludzi starszych.
 • Propagowanie idei pomocowej Sue Ryder.
 • Prowadzenie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych.
 • Prowadzenie pomocy psychologicznej i terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych.
 • Zarząd Fundacji

  Fundacją zarządza 1 osobowy zarząd.

  Prezesem jest Marek Zatorski

   

   

  Organem kontrolnym i stanowiącym fundacji jest Rada Fundacji w składzie:

  • Adam Kmiecik- Przewodniczący
  • Grażyna Wójcik – V-ce Przewodniczący
  • Bożena Lenartowicz – członek
  • Joanna Rękas – członek
  • Renata Łoboda – członek

  Członkowie Rady pracują honorowo bez wynagrodzenia.

 • Więcej o fundacji

  Fundacja posiada obiekty Domu Seniora o powierzchni 3380 m2, wyposażone w pokoje dla mieszkańców, pomieszczenia rehabilitacji medycznej, terapii zajęciowej oraz salę wielofunkcyjną. Fundacja przez swoje jednostki organizacyjne obecnie zatrudnia 30 osób wykwalifikowanej kadry.
  Majątek fundacji to około 5 mln zł wartości budynku i wyposażenia. Fundacja jest organizacją pożytku publicznego („non profit”) o obok świadczenia usług odpłatnych korzysta z darowizn sponsorów, programów pomocowych, dotacji uzyskanych w ramach konkursów. Fundacja podstawowe działalności prowadzi przez Dom Seniora oraz lokale aktywizujące.
  W fundacji krzewiona jest idea Lady Ryder, obejmując szczególną troską ludzi starszych, chorych i niepełnosprawnych. Zarząd fundacji publikuje corocznie raporty finansowe, gospodarka finansowa fundacji jest jawna i przejrzysta, podlegająca audytowi zewnętrznemu. Sprawozdania roczne fundacji można znaleźć na stronach Ministerstwa Pracy i Płacy w Warszawie. Występuje ścisła współpraca z Domami Pomocy i NFZ-ami im. Sue Ryder w Polsce (14) i zagranicą w Malawi (Afryka).
 • Biografia Sue Ryder

  Margaret Susan Ryder, znana jako Sue Ryder, urodziła się 3 lipca 1923 roku w szpitalu miejskim w Leeds, w ziemiańskiej rodzinie osiadłej w hrabstwie Suffolk. Z domu rodzinnego wyniosła potrzebę niesienia pomocy biednym i pokrzywdzonym przez los.

  Sue Ryder, brytyjska działaczka charytatywna prowadząca szeroko zakrojoną działalność charytatywną na świecie. Założyła międzynarodową fundację w hołdzie ofiarom II wojny światowej. Jako Lady Ryder of Warsaw zasiadała w brytyjskiej Izbie Lordów. Była wielką przyjaciółką Polski i Polaków. W Polsce ufundowała w 30 miejscowościach domy opieki, szpitale i hospicja.Po wybuchu II wojny światowej, mając zaledwie 16 lat, wstąpiła ochotniczo do Formacji Pielęgniarek Pierwszej Pomocy. W czasie II wojny światowej Susan Ryder służyła w polskiej sekcji brytyjskiego Zarządu Operacji Specjalnych (S.O.E.), zajmującej się dywersją w okupowanej Europie. W sierpniu 1944 roku ekspediowała zrzuty broni dla walczącej Warszawy. Współpracowała z Cichociemnymi, których odwaga, determinacja i poświęcenie wywarły ogromny wpływ na jej przyszłość. W trakcie swej służby zetknęła się bezpośrednio z ogromem ludzkiego cierpienia. Po zakończeniu wojny niosła pomoc byłym więźniom niemieckich obozów. Jednocześnie odwiedzała alianckie więzienia, ratując życie wielu skazanym na śmierć. Doświadczenia te spowodowały, że bez reszty zaangażowała się w pracę charytatywną na rzecz chorych, bezdomnych i pozbawionych środków do życia ludzi. Wkrótce jej pomoc dotarła na inne kontynenty.

  W 1953 roku powołała do życia fundację swojego imienia. „There’s rosemary, that’s for remembrance, pray, love, remember” – cytat z Hamleta i gałązka rozmarynu stały się symbolem Fundacji, będącej żywym pomnikiem dla milionów ludzi, którzy w obronie ludzkich wartości, oddali swoje życie podczas wojny. The Sue Ryder Foundation wybudowała w piętnastu krajach świata ponad osiemdziesiąt domów, które po dziś służą chorym i cierpiącym.
  Do 1978 roku organizowała wyjazdy wypoczynkowo-rehabilitacyjne do Wielkiej Brytanii dla byłych więźniów obozów koncentracyjnych. Z tej formy pomocy skorzystało ok. 8000 osób, głównie Polaków. Wraz ze swoim mężem Leonardem Cheshire (1917-1992), słynnym bohaterem II Wojny Światowej i wielce zasłużonym działaczem charytatywnym, inicjowała wspólne akcje humanitarne w różnych krajach świata, dotkniętych tragedią ludzką.

  Dla finansowania działalności fundacji, Sue Ryder założyła ponad 600 sklepów charytatywnych. Polska zawsze była dla Sue Ryder miejscem szczególnym. Bezpośrednio po wojnie, wraz z międzynarodową grupą wolontariuszy, pospieszyła z pomocą stolicy, by później stale pomagać Polsce i Polakom. Tutaj wybudowała ponad 30 Domów Sue Ryder, które przyjęły pod swój dach chorych, samotnych i bezdomnych.

 • Statut Fundacji

``Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.``

— Jan Paweł II

„Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.”

— Stefan Wyszyński