Aktualności

  • 16 LIS 20

  Fundacja poszukuje pracowników!!

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, prowadzi rekrutacje pracowników do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy,który będzie funkcjonować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00. Poszukujemy osób na następujące stanowiska: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza o specjalizacji w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji, pielęgniarek,

  Czytaj dalej →
  • 22 PAŹ 20
  Zawieszenie działalności

  Zawieszenie działalności

  Informujemy, na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 20.10.2020r. zawieszamy czasowo tj. do 30 października 2020r. działalność Dziennego Domu Pobytu oraz udzielania form wsparcia w ramach projektu pn. Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze. Przyczyną jest tendencja wzrostowa zachorowań na koronowirusa w naszym województwie. Na bieżąco będziemy informować o możliwość wznowienia działań w ramach ww. projektów.

  Czytaj dalej →