W dniu 31.03.2023r. została zakończona realizacja projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w ramach projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki rezultatu:

-Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 15

-Liczba zdeinstytucjalizowanych miejsc opieki nad osobami zależnymi, które zostały utworzone w ramach projektu – 15

Zarząd Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy informuje, iż od 01.04.2023r. posiada wolne miejsca Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy, w ramach trwałości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, działanie 9-2-3 Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Głównym celem prowadzonych działań jest ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych  i zdrowotnych poprzez otoczenie opieką osób niesamodzielnych, których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej. W ramach trwałości projektu uczestnicy otrzymają wsparcie:  pielęgnacyjne, opiekuńcze, rehabilitacyjne.

W Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy zostanie utworzonych 15 miejsc, dla osób które spełnią następujące kryteria formalne:

  • osoby zamieszkujące powiat kielecki ( z wyłączeniem miasta Kielce)
  • osoby po przebytej hospitalizacji lub osoby, u których występuje ryzyko pobytu w szpitalu

Wymagane dokumenty:

1.skierowanie do DDOM wydane przez lekarza POZ lub w przypadku pobytu w szpitalu wystawiona przez lekarza szpitalnego;

2.karta oceny  stanu klinicznego wg. skali Barthel, wystawiona przez lekarza POZ lub w przypadku pobytu w szpitalu wystawiona przez lekarza szpitalnego;

3.deklaracja udziału w projekcie dostępna  jest na stronie internetowej: www.sueryder-pierzchnica.pl.  

W Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy uczestnicy będą mieć zapewnioną:

-opiekę medyczno-pielęgniarską,

-terapie zajęciową,

-rehabilitację,

-wyżywienie: śniadanie i obiad,

-transport z miejsca zamieszkania do DDOM-u w Pierzchnicy,

-istnieje możliwość refundowania kosztów dowozu w przypadku samodzielnego przywożenia uczestników na zajęcia,

-w DDOM-u w Pierzchnicy będzie można przebywać 8 godz./dziennie od 8:00-16:00,

-w DDOM-u w Pierzchnicy będzie można przebywać od 30 do 120 dni roboczych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny  41 370 92 98