O dnia 13 marca zawieszona jest placówka Dziennego Domu Pobytu. Od 1 kwietnia do naszych podopiecznych zostają zawożone posiłki oraz opracowywane przez terapeutę zajęciowego i rehabilitanta indywidualne zajęcia do wykonywania w domu przez uczestników DDP. W momencie ustabilizowania się sytuacji oraz braku zagrożenia zarażenia się koronawirusem placówka zostanie ponownie otwarta. O wznowieniu realizacji warsztatów aktywizujących kierownik DDP poinformuje uczestników telefonicznie.