Fundacja Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy od 1.07.2020 do 31.12.2020 r będzie realizować projekt pn Edukacja receptą na lepsze jutro, współfinansowany ze środków otrzymanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy: – Cykl wykładów: Jak zdrowo się odżywiać – Warsztaty edukacji ruchowej – Warsztaty pielęgnacyjno-kosmetyczne – Warsztaty plastyczne – Wykłady: Sztuka wokół nas – Warsztaty teatralne – Dzień Seniora

Uczestnikami mogą być: – osoby zamieszkujące Gminę Pierzchnica – w wieku 60+

Kryteria promujące: – posiadanie stopnia niepełnosprawności (lekki, umiarkowany, znaczny) – ukończenie 75 roku życia

Rekrutacja: Rekrutacja prowadzona będzie w dniach 22-26.06.2020 r. W biurze Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy należy złożyć Formularz Rekrutacyjny. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 41 370-92-98