Od czerwca Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy udało się rozpocząć  realizację zadania publicznego pn. EDUKACJA RUCHOWA DLA SENIORA, finansowanego z budżetu miasta i gminy Pierzchnica. W ramach zadania organizowane są ćwiczenia usprawniające, których celem jest poprawa sprawności fizycznej. Program ćwiczeń został dopasowany do potrzeb i możliwości naszych Seniorów, którzy są mieszkańcami gminy i mają ukończy 60 rok życia. Zajęcia organizowane są przy zachowaniu środków ostrożności, wymaganych w związku z pandemią koronawirusa, zgodnie z Zarządzeniem 3/05/2020 Prezesa Zarządu.