Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder otrzymała w kwietniu 2020 roku z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dofinansowanie na realizację projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy. Wartość projektu 2 008 784,46 zł w tym dofinansowanie 1 858 158,89 zł okres realizacji projektu od 01.06.2020-31.12.2022r.

Ponadto Fundacja jest w trakcie realizacji następujących projektów:

  1. Dzienny Dom Pobytu, wartość projektu 1 093 428,24 zł w tym dofinansowanie 1 003 913,06 zł środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wkład własny z PFRON-u w kwocie 89 515,18 zł,
  2. Aktywny i bezpieczny Senior –usługi opiekuńcze, wartość projektu 1 056 495,55zł  w tym dofinansowanie 977 295,55 zł środki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, wkład własny z PFRON-u  79 200,00 zł,  
  3. Edukacja ruchowa Seniora wartość projektu  11 008,00 zł w tym dofinansowanie 9 900,00 zł, dofinansowanie z budżetu miasta i gminy Pierzchnica.
  4. Aktywna integracja Seniora wartość projektu   13 017,22 zł w tym dofinansowanie 9000,00 zł, środki
  5. z Urzędu Marszałkowskiego
  6. Zajęcia usprawniająco-rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych wartość projektu 10 100,00 z, dofinasowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.
  7. Edukacja receptą na lepsze jutro wartość projektu 30 875,00 zł, w tym dofinansowanie 26 750,00 zł, środki Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.

Całkowita wartość realizowanych projektów wynosi 4 124 093,29 zł.

Powyższe granty i dotacje jakie pozyskała Fundacja pozwoliły na zakończenie inwestycji pn. Rozbudowa Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz na zakup kompleksowego wyposażenia nowej części budynku. Fundacja tętni życiem, bowiem odbiorcami projektów są Seniorzy oraz dzieci z terenu gminy –ok. 80 osób.

W czerwcu zostanie złożony projekt do Wojewody Świętokrzyskiego pn. Czas na relaks Seniora na wartość ok. 7 000,00zł.

W kwietniu nasza Fundacja otrzymała grant z Sue Ryder Foundation z Anglii o wartości 22 000 £,  (110 150 PLN) , który posłużył domom pomocy społecznej zrzeszonym w ruchu Sue Ryder , na zakup środków ochrony osobistej przed koronwirusem. W ramach otrzymanych środków zostały zakupione: maseczki, przyłbice rękawiczki,  płyny do dezynfekcji itp. Dotacje otrzymały następujące domy w : Radzymine, Popkowicach (województwo lubelskie), Psarskie(k/Poznania),Psary (k/Kalisza), Helenów(k/Warszawy), Górno(k/Rzeszowa), Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Od lipca 2020 roku rozpocznie się realizacja projektu pn. Edukacja receptą na lepsze jutro, który realizowany będzie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, uczestnikami mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia i są mieszkańcami Pierzchnicy.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 370-92-98. 

Projekty pozwoliły Fundacji na stworzenie nowych miejsc pracy: mamy 8 pracowników etatowych, oraz 12 umów zleceń jako praca dodatkowa dla pracowników naszej gminy i gmin ościennych.