Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, prowadzi rekrutacje pracowników do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy,który będzie funkcjonować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00.

Poszukujemy osób na następujące stanowiska: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza o specjalizacji w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji, pielęgniarek, fizjoterapeuty, terapeuty zajęciowego, opiekunów medycznych, psychologa i osoby sprzątającej.

Poniżej zamieszamy dokumenty dotyczące wymagań na poszczególne stanowiska pracy:

Dodatkowych informacji można uzyskać w biurze projektu po nr tel 41 370-92 -98.