Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie MON-1010x1024.jpg

„Gloria Victis 1863” to zadanie publiczne, które realizuje Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w okresie od sierpnia do listopada 2021r.,które jest finansowane z środków Ministra Obrony Narodowej.

Zapraszamy do udziału w zadaniu dzieci ze Szkoły Podstwowej w Pierzchnicy dla których zostaną zorganizowane prelekcje pana Romualda Sadowskiego na temat Powstania Styczniowego na ziemi Pierzchnickiej wraz z prezentację broni powstańczej oraz konkursy plastyczne i wiedzy temetycznej z nagrodami.

Ponadto na szkole zostanie stworzony mural Karola Kality, ps. „Rębajło” , dówodcy Powstania, który bedzie trwałym upamiętnieniem ważnych wydarzeń historii Polski, dostepnym dla kazdego z mieszkańców gminy. Jego uroczyste odsłoniecie planowane jest w listopadzie wraz z prelekcją dla mieszakańców gminy .

Celem zadania publicznego jest zwiększenie świadomości i postaw patriotycznych oraz upamiętnienie ważnych wydarzeń i postaw w historii oręża polskiego dotyczących Powstania Styczniowego na ziemi pierzchnickiej.Realizacja zadania zwiększy aktywność zainteresowań środowisk lokalnych tematyka historyczną związaną z nasza gminą.