14 grudnia odbyło się spotkanie podsumowujące działalność Klubu Seniora. W ramach spotkania uczestnicy Klubu wystawili przedstawienie o tematyce świątecznej, wybrane osoby przedstawiły również wiersze własnego autorstwa. Poszczególne akty przedstawienia przeplatane były pieśniami świątecznymi w wykonaniu chóru składającego się z uczestników Klubu, któremu dyrygował Pan Kacper Idzik, prowadzący w ramach zajęć Klubu warsztaty kulturalno-oświatowe. Po zakończeniu części artystycznej uczestnicy Klubu podziękowali wszystkim osobom zaangażowanym w prowadzenie Klubu Seniora za czas, jaki poświęcili na organizację zajęć. Na zakończenie spotkania Prezes Fundacji, Pan Marek Zatorski, podziękował uczestnikom Klubu za udział w projekcie oraz zapewnił, że Fundacja w przyszłości nadal będzie realizować podobne projekty na rzecz osób starszych.