Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje osoby do prowadzenia warsztatów kulturalno-oświatowych dla Seniorów- uczestników Klubu Seniora -Aktywna Jesień Życia.
Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0004/17-00 z dnia 19.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące oferty.

ogłoszenie