Zajęcia w Klubie Seniora trwają pełną parą od kilku tygodni, czego odzwierciedleniem jest bardzo wysoka frekwencja uczestników. W lutym odbywały się zajęcia rehabilitacyjne, podczas których Uczestnicy Projektu wykonywali ćwiczenia z wykorzystaniem takich sprzętów jak: piłki, laski czy ciężarki, co nie tylko zwiększa sprawność fizyczną, ale również poprawia samopoczucie podczas zimowych dni. Instruktorzy terapii zajęciowej prowadzili zajęcia z arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę, w ramach której wykonywane były m.in.: zajęcia z decoupage’u, przygotowywanie dekoracji świątecznych (jajek, wiosennych koszyczków), które zostaną pokazane podczas wystawy prac w marcu. Zajęcia te mają na celu wyzwalanie aktywności twórczej, a także wzrost wrażliwości estetycznej i spontaniczności.

Proponowane zajęcia umilają okres zimowy, są okazją do ciekawych rozmów, wymiany poglądów i integracji społeczności lokalnej, która o tej porze roku nie ma tak wielu możliwości spotykać się wzajemnie.