Uczestnicy projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy” podczas pobytu w placówce mają do dyspozycji pełen zakres zabiegów rehabilitacyjnych, z których korzystają według możliwości i zapotrzebowania. Staramy się wzmocnić fizycznie naszych uczestników, by byli jak w najlepszej formie i utrzymywali sprawność fizyczną.