Zapraszamy do udziału w warsztatach komputerowych pn „Zaprzyjaźnić się z komputerem” , współfinansowanego ze środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021 realizowanego przez Fundację Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy.

Warunkami kwalifikującymi do udziału w programie :

  • Osoba z ukończonym 60 rokiem życia
  • Oraz zamieszkująca na terenie gminy Pierzchnica

W procesie rekrutacji  osoby mogą  uzyskać dodatkowe punkty takie jak :

  • ukończony 75 rok  życia
  • posiadające stopień niepełnosprawności (lekki, umiarkowany , znaczny)

Dokumentację prosimy składać do Biura Fundacji(pok. 2.9, I piętro) do 5 lipca.