Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy poszukuje psychologa, terapeuty zajęciowego, instruktora nordic walking do prowadzenia zajęć z uczestnikami projektu pn. KLUB SENIORA -AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA.
Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0004/17-00 z dnia 19.12.2017r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące ofert.

zapytanie nordic

zapytanie psycholog II

zapytanie terapeuta zajęciowy ..