Informujemy, że Zespół Biegłych Rewidentów „FK-EKSPERT” Sp. z.o.o. przeprowadził badanie sprawozdania finansowego Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” za rok obrotowy 2016.

Klikając w poniższy link można zapoznać się z opinią niezależnego biegłego rewidenta dotyczącą w/w sprawozdania finansowego:

Opinia biegłego rewidenta za rok 2016