W dniu 19.06.2017 r. w Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy odbyła się uroczystość otwarcia nowego skrzydła budynku przewidzianego dla kolejnych 18 Mieszkańców Domu Seniora.

Podczas imprezy inauguracyjnej zaszczycili nas swoją obecnością: Bogdan Latosiński – poseł RP, Krzysztof Słoń – senator RP, Andrzej Michalski – dyrektor oddziału PFRON w Kielcach, David James – członek zarządu Fundacji Sue Ryder w Warszawie oraz wielu innych znamienitych gości.

Po powitaniu zaproszonych gości przez Prezesa Fundacji, Pana Marka Zatorskiego, oraz Dyrektor Domu Seniora, Panią Lidię Dudkiewicz, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi na drzwiach nowego skrzydła przez Wójta Gminy Pierzchnica – Pana Stanisława Strąka, oraz przez Pana Davida Jamesa. Następnie ksiądz kanonik Marian Gawlinek, pełniący funkcję proboszcza parafii Pierzchnica dokonał poświęcenia wszystkich pomieszczeń w nowej części budynku. Zaproszeni goście mieli okazję obejrzeć nowo przygotowane pokoje dla Seniorów, którzy będą z nich korzystać w niedalekiej przyszłości.

Następnie uczestnicy wydarzenia udali się na Salę Wielofunkcyjną, gdzie wysłuchali wystąpienia Prezesa na temat dotychczasowej działalności Fundacji Domu Seniora w jej początkowych latach oraz tego jak się rozwijała. Zaproszeni goście wypowiadali się na temat doświadczeń ze współpracy z Fundacją.

Uroczystość uświetnili uczniowie z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, którzy zachwycili słuchaczy śpiewem oraz utworami wykonywanymi na skrzypcach, fortepianie i akordeonie. Zebrani podczas wspólnego posiłku dzielili się wrażeniami na temat funkcjonowania Domu Seniora.

W najbliższym czasie do oddanych pomieszczeń będą przyjmowane osoby starsze i niepełnosprawne.

Na dostosowanie pomieszczeń w już istniejącym budynku przeznaczono ok. 480 tys. zł.