W dniu 12 maja 2017r. odbyło się  posiedzenie Rady Fundacji.

Jednym z punktów obrad było przyjęcie sprawozdania finansowego za 2016 r. i udzielenie absolutorium Zarządowi.

Po dyskusji jednogłośnie Rada uchwaliła absolutorium Markowi Zatorskiemu – Prezesowi Zarządu (Zarząd jest jednoosobowy).

Rada Fundacji zapoznała się z postępem prac przy oddaniu 18 nowych miejsc dla mieszkańców Domu Seniora, które planuje się uruchomić w miesiącu lipcu 2017r.