Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy ogłasza ponowny nabór na stanowisko lekarza o specjalności geriatra, na potrzeby realizacji projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się poniżej