Z początkiem lutego Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy w partnerstwie z Gminą Pierzchnica rozpoczęła projekt „Dzienny Dom Pobytu”, realizowany w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem projektu jest udzielenie wsparcia dla 15 osób niesamodzielnych z terenu Gminy Pierzchnica. Całkowita wartość projektu wynosi 1.093.428,24zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 1.003.913,06zł.

Projekt realizowany jest od 01.09.2018 do 31.12.2020, w tym:

  • roboty budowlane i zakup wyposażenia: od 01.09.2018 do 31.01.2019;
  • zajęcia dla uczestników projektu od 01.02.2019 do 31.12.2020.

Uczestnicy w ramach projektu będą mogli wziąć udział w zajęciach rehabilitacyjnych (rowerki magnetyczne, ćwiczenia w kabinie UGUL, rotory, krioterapia, laseroterapia, ultradźwięki, aquavibron), terapeutycznych (terapia zajęciowa i światłoterapia) oraz spotkań z psychologiem. Do dyspozycji osób korzystających ze wsparciaoddany jest również pokój wypoczynku. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie (śniadanie i obiad) oraz transport do miejsca realizacji projektu.

Pierwszy dzień projektu rozpoczął się uroczystym otwarciem na które przybyli również zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Pierzchnica, Pan Stanisław Strąk, Kierownik MGOPS w Pierzchnicy, Pani Kamila Jurek, Sołtys Pierzchnicy, Pani Monika Pawlik, Prezes Zakładu Przetwórstwa Spożywczego w Pierzchnicy, Pan Rafał Garlicki oraz Dyrektor Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, Pani Lidia Dudkiewicz.

Spotkanie rozpoczął Prezes Fundacji, Pan Marek Zatorski, który przywitał uczestników Projektu oraz zaproszonych gości. Prezes Fundacji wyraził wdzięczność za liczne zgłoszenia   i chęć udziału w zajęciach DDP  oraz podziękował Burmistrzowi za współpracę przy zorganizowaniu transportu. Następnie Burmistrz pogratulował Prezesowi Fundacji zaangażowania w działania na rzecz osób niesamodzielnych i wyraził podziw dla jego inwencji.

Po zakończeniu części oficjalnej Kierownik DDP, Pani Małgorzata Hołody, oprowadziła uczestników po placówce, zaznajamiając ich z przeznaczeniem poszczególnych pomieszczeń. Tego samego dnia rozpoczęły się również pierwsze zajęcia, podczas których członkowie projektu zapoznali się z personelem oraz innymi uczestnikami.

            Wyrażamy nadzieję, że osoby biorące udział w projekcie będą zadowolone z oferowanej im opieki i proponowanych zajęć.