Informujemy, że z dniu 12.10.2017r. odbyło się otwarcie ofert na zakup i dostawę samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w ramach projektu „Transport dla Seniora”, finansowanego z środków PFRON z „Programu wyrównywania różnic między regionami III, Obszar D”. Komisja oceniająca wybrała ofertę firmy „Autocentrum S.A”, oferującą cenę brutto: 121.202 zł.

Szczegółowy protokół z otwarcia ofert można zobaczyć pod linkiem:

protokół z otwarcia ofert