• 09 STY 18

  Rozstrzygnięcie z otwarcia ofert na sporządzenie projektu zamiennego

  W dniu 08.01.2018r. nastąpiło otwarcie ofert na  sporządzenie projektu zamiennego na bazie projektu budowlanego

  “Instalacja fotowoltaiczna dla budynku Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy”

  w ramach zadania

  „Poprawa efektywności energetycznej Domu Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, poprzez termomodernizację wraz z montażem OZE do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 3. Efektywna i zielona energia, Działanie 3.3 Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym.”

  Spośród ofert, które wpłynęły w wymaganym terminie wybrano ofertę firmy: ENTERGLOBAL Sp. z.o.o., 44-100 Gliwice, ul. Olchowa 15,  na kwotę 1906,50 zł.

  Protokół z rozstrzygnięcia poniżej.

  Protokół