Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, w związku z realizacją projektu pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy, na podstawie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. zamieściła na Bazie Konkurencyjności ogłoszenie dotyczące świadczenia usług transportowych dla uczestników projektu z terenu powiatu kieleckiego.

Poniżej umieszczamy link do roztrzygnięcia zapytania:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/23053?sekcja=oferty