• 13 LIP 18

  Spotkanie Rodziny ruchu Lady Sue Ryder

  W dniu 03.lipca 2018r. Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy zorganizowała „Konferencję Międzynarodową z zakresu pomocy społecznej –Aktywność Społeczna Seniorów na przykładzie gminy Pierzchnica”, na którą zostali zaproszeni goście z Anglii krzewiący ideę założycielki ruchu Sue Ryder, przedstawiciele placówek im. Sue Ryder    z Polski.

  Spotkanie aktywistów ruchu Sue Ryder odbyło się w rocznicę urodzin Lady Sue Ryder (03.07.1924).

  Celem Konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z zakresu opieki społecznej z Polski z Anglii. Goście zwiedzili Dom Seniora zapoznając się z jego działalnością.

  Bardzo miłym wydarzeniem było wręczenie przez Roberta Fritha Prezesa Fundacji z Anglii na ręce Pana Marka Zatorskiego czeku na kwotę 300 tys. zł na tworzenie Dziennego Domu Pobytu w piętrowej części budynku Domu Seniora. Goście w ramach konferencji wspólnie zwiedzili: Kraków, Oświęcim, Częstochowę, Warszawę.

  Podsumowanie spotkania odbyło się w siedzibie Fundacji w Warszawie, na którym zapadły dalsze ustalenia dotyczące współpracy członków ruchu Sue Ryder z Anglii i Polski.

  Koszt konferencji został sfinansowany z dotacji sponsorów z województwa Świętokrzyskiego  i gości z Anglii.

  „Konferencja Międzynarodowa z zakresu pomocy społecznej –Aktywność Społeczna Seniorów na przykładzie gminy Pierzchnica”, była wielkim wydarzeniem, w którym wzięły udział władze lokalne na czele z Panem Wójtem Stanisławem Strąkiem i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu gminy.