Sprawozdania łączne Fundacji Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy oraz jednostki podległej Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy:

Bilans 2015 łączny,

Informacje ogólne 2015 łączne,

Informacje uzupełniające 2015 łączne,

Rachunek zysków i strat 2015 łączny,

Sprawozdanie merytoryczne 2015 łączne.