Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy wykonuje zlecone zadanie publiczne pod nazwą „Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej”. klikając w poniższy link można zobaczyć sprawozdanie z w/w zadania publicznego za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.:

sprawozdanie-z-prowadzenia-dps