Projekt Aktywny i bezpieczny Senior-usługi opiekuńcze realizuje zasadę równości szans kobiet i mężczyzn o czym świadczy aktywny udział w warsztatach stolarskich Pań i Panów. Wydawałoby się, że to typowo męskie zajęcie a jednak Panie okazały się bardzo dokładne w szlifowaniu wyciętych elementów ze sklejki, które przygotowali Panowie. Zajęciom towarzyszyła bardzo dobra atmosfera i współpraca.