Fundacja „Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy” informuje, iż w ramach projektu „Klubu Seniora – Aktywna Jesień Życia” w roku 2019 odbędą się zajęcia rehabilitacyjne w budynku Fundacji.

Osoby z Pierzchnicy zapraszamy w dniach 09.01, 16.01, 06.02, 13.02, 06.03, 13.03 od godziny 9:20. Dnia 13.03. odbędą się ponadto zajęcia światłoterapii.

Osoby ze Skrzelczyc zapraszamy w dniach 07.01, 14.01, 4.02, 11.02, 04.03, 11.03 na godzinę 8:35. Dnia 11.03. odbędą się ponadto zajęcia światłoterapii.

Osoby z Pierzchnianki, Ujen i Czarnej zapraszamy w dniach 08.01, 15.01, 05.02, 12.02, 05.03, 12.03 na godzinę 8:35. Dnia 12.03. odbędą się ponadto zajęcia światłoterapii.

Osoby z pozostałych miejscowości zapraszamy w dniach 03.01, 04.01, 01.02, 07.02, 01.03, 07.03 na godzinę 8:35. Dnia 07.03. odbędą się ponadto zajęcia światłoterapii.