W dniu 25 stycznia zakończyła się rekrutacja w ramach projektu „DZIENNY DOM POBYTU“  realizowanego w ramach Regionalnego  Programu   Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała 15 uczestników, którzy od lutego będą korzystać z pobytu i zajęć przygotowanych w ramach projektu.. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne znajdują się w biurze projektu „Dzienny Dom Pobytu” w siedzibie Fundacji „Dom Seniora im. Sue Ryder” w Pierzchnicy

Jednocześnie informujemy, że każdy chętny może w dowolnej chwili trwania projektu złożyć wniosek rekrutacyjny i zostać wpisany na listę rezerwową. W przypadku  rezygnacji uczestnika projektu będziemy kontaktować się z osobami znajdującymi się na liście rezerwowej.