„Zaprzyjaźnić się z komputerem” to zadanie publiczne organizowane przez Fundację Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od Lipca do Listopada 2021, które jest finansowane z środków otrzymanych w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 Edycja 2021.Łaczna wartość zadania wynosi 66673,41-w którego w skład wchodzi:

  • Dotację -59993,99 zł
  • Oraz wkład własny (finansowy i osobowy) wynoszący 6679,42 zł

Zostało zakupionych 10 laptopów , a z racji panującej pandemii zajęcia odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad ostrożności. Podczas zajęć seniorzy uczą się obsługi komunikatorów oraz sposobów łączenia się z rodzinami.

Przewodnim celem programu jest zagospodarowanie wolnego czasu, podnoszenie kompetencji cyfrowej seniorów oraz wykorzystywanie nowych technologii w życiu codziennym.