Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy od czerwca rozpoczęła realizacje projektu pn. „Zaprzyjaźnić się z komputerem” jest to cykl warsztatów komputerowych,                     w których uczestniczą Seniorzy z Domu Seniora im. Sue Ryder oraz mieszkańcy z terenu gminy Pierzchnica.

Zajęcia realizowane są w ramach zadania publicznego zleconego w ramach programu wieloletniego  na rzecz Osób Starszych „ Aktywni+” na lata 2021-2025, Edycja 2021, finansowane z budżetu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Realizacja zadania pozwoliła na zakup laptopów, środków ochrony osobistej, co zapewnia bezpieczeństwo podczas zajęć. Celem projektu jest zapoznanie Seniorów z nowymi technologiami umożliwiającymi kontakt z bliskim np. poprzez: media społecznościowe, co w dobie pandemii koronawirusa jest niezwykle ważne. W programie zajęć są podstawy obsługi komputera, wprowadzenie w środowisko systemu Windows, poczta elektroniczna, wyszukiwanie informacji w Internecie. Udział w zajęciach pozwala na zniwelowanie nudy dnia codziennego jak również, wyzwolenie motywacji uczenia się.

Na naukę nigdy nie jest za późno, przykładem są nasi Seniorzy, którzy chętnie zdobywają nowe umiejętności, sprzyjające włączeniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu we współczesnym świecie.