• 06 LIP 16

    “Zielony ogród” – prezentacja

    Prezentacja zaprezentowana na seminarium podsumowującym realizację dodatkowego działania “aktywizacja mieszkańców DPS w podeszłym wieku” podsumowująca projekt “Zielony ogród” realizowany w ramach działania KIK/57 “Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy.

    Prezentacja dostępna pod linkiem:

    “Zielony ogród’ – prezentacja

    Podczas pierwszego odwiedzania strony z prezentacją należy kliknąć “Nie, dziękuję, przejdź do wyświetlania”. Prezentacja otwiera się bezpośrednio w przeglądarce, istnieje  możliwość jej ściągnięcia w formacie pptx. po kliknięciu przycisku “Pobierz”.