• 14 GRUDNIA 2020

  Poszukujemy lekarza specjalisty z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, prowadzi rekrutacje pracowników do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy, który będzie funkcjonować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00. Poszukujemy lekarza specjalistę z zakresu medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych. Szczegółowe informacje poniżej.

  Czytaj dalej
  • 30 LISTOPADA 2020

  POSZUKUJEMY LEKARZA GERIATRY

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy ogłasza ponowny nabór na stanowisko lekarza o specjalności geriatra, na potrzeby realizacji projektu Dzienny Dom Opieki Medycznej. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej

  Czytaj dalej
  • 16 LISTOPADA 2020

  Fundacja poszukuje pracowników!!

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy, prowadzi rekrutacje pracowników do pracy w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Pierzchnicy,który będzie funkcjonować w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, z godne z umową nr RPSW.09.02.03.-26-0005/20-00. Poszukujemy osób na następujące stanowiska: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lekarza o specjalizacji w dziedzinie geriatrii i rehabilitacji, pielęgniarek,

  Czytaj dalej
  • 30 PAźDZIERNIKA 2020

  Informacja dot. Dziennego Domu Opieki Medycznej

  Fundacja Dom Seniora im. Sue Ryder w Pierzchnicy  w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą św. Brata Alberta utworzyła Dzienny Dom Opieki Medycznej w Pierzchnicy na podstawie umowy nr RPSW.09.02.03-26-0005/20-00 z dnia 27.07.2020r. zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego. DDOM powstał z myślą o Seniorach oraz  osobach potrzebujących wsparcia czy też dodatkowej opieki w powrocie do zdrowia

  Czytaj dalej