Fundacja Dom Seniora im.Sue Ryder w Pierzchnicy zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę sprzętu rehabilitacyjnego zajęcia Kinezyterapia-Terapia ruchem w ramach projektu pn. KLUB SENIORA – AKTYWNA JESIEŃ ŻYCIA. Projekt realizowany jest zgodnie z umową nr RPSW.09.02.01-26-0004/17-00  z dnia 19.12.2018r. w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły dotyczące oferty znajdują się w ogłoszeniu zamieszczonym poniżej.

 

zaproszenie do złożenia oferty-SPRZĘT REHABILITACYJNY