Poniżej zamieszczamy sprawozdanie działalności naszej Fundacji za 2022 rok